Všetko zo života farnosti

Novinky

Modlitby za obec

Farnosť Zákopče Vás pozýva v piatok 21.6.2024 po svätej omši 17:45 hod. spojiť sa v modlitbe za našu obec. Súčasťou bude: adorácia zamyslenia hudobný doprovod agapé   "Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás."            ...

Diecézna mariánska púť vo Višňovom

Pozývame Vás na Diecéznaumariánskú púť do Višňového pri príležistosti sviatku Navštívenia preblahoslavenej Panny Márie Sobota 6. júla 2024 14.30 h Privítanie pútnikov 14.35 h Višňovanka 15.00 h Korunka k Božiemu milosrdenstvu 15.15 h Adorácia 16.30 h Prednáška Martina Kramaru, generálny vikár...

Prvé sväté prijímanie 2024

V nedeľu 26. mája 2024, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa konalo v našej farnosti Prvé sväté prijímanie. Desať chlapcov a šesť dievčat po prvýkrát prijali do svojho srdiečka Ježiša v Eucharistii.  

Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej

Pozývame vás na túto púť, počas ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Sobota 25. mája 2024 11:00 hod. sv. omša 14:00 hod. sa začínajú požehnania pútnikov prichádzajúcich v skupinách 16:00 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia 17:00 hod. modlitba posvätného ruženca 18:00...

Týždeň kresťanskej kultúry

V dňoch 26. mája až 3. júna 2024 sa uskutoční podujatie Týždeň kresťanskej kultúry. Program: Nedeľa 26. mája 2024 08:30 hod. Svätá omša s ekumenickým príhovorom, Katolícky dom, Žilina 16:00 hod. Organový koncert (dramaturgia: Marta Gáborová), Farský kostol Panny Márie Lasaletskej, Považská...

Slávnostné požehnanie Katolíckeho domu

Dňa 4.5.2024 sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí svätá omša na poďakovanie Pánu Bohu za rekonštrukciu Katolického domu a za požehnanie všetkým dobrodincom. Po svätej omši sa uskutočnil v Katolickom dome obrad požehnania, prehliadka interiéru a pre pozvaných hostí a dobrodincov bola...

_________________________________________________________

10.06.2022 10:14

Ružencové spoločenstvo - nové ruže

  ruzencove_spolocenstvo_zakopcie (3).pdf (136845) Každá ruža má svojho horliteľa, ktorý je napísaný väčším písmom, každý člen keď bude mať nejaké nezrovnalosti, nech sa obráti na svojho horliteľa. Môžete si každý prečítať stanovy o ružencovom...
16.01.2014 16:24

Rozpis prípravy prvopiatkovej poklony v kostole v Zákopčí

Príprava prvopiatkovej poklony Kristovi  prítomnému v Eucharistii je zverená srdciam  veriacich...
16.01.2014 16:15

Upratovanie kostola pre tých čo nevedia...

Dávame do pozornosti kto, kedy a kde má čistiť alebo upratovať kostol tak nech sa páči. Tu je rozpis. Takisto môžete nájsť rozpis prvopiatkovej poklony: Rozpis prípravy prvopiatkovej poklony v kostole v Zákopčí Čistenie kostola.         MESIAC      ...

Farské oznamy

10.06.2024 12:14

Farské oznamy na 10. nedeľu v Cezročnom období

10_ne_far_oznamy_Zakopcie_2024.pdf (262702)

Číslo účtu farnosti

12.09.2021 11:49

Číslo účtu farnosti

SK32 0900 0000 0000 5198 0272 Na toto číslo účtu môžete posielať milodary. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: dar

Dôležitý oznam! Rekonštrukcia Katolíckeho domu

 
V našej farnosti sa momentálne rekonštruuje Katolícky dom, z tohto dôvodu nie je možnosť ubytovania.

 

NEDEĽA - EVANJELIUM

10.06.2024 09:58

10. nedeľa v Cezročnom období

Gn 3, 9-15 Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. 2 Kor 4, 13 – 5, 1 Mk 3, 20-35 Aleluja, aleluja, aleluja.Teraz bude knieža tohto...

Prečítaj si...

10.06.2024 10:01

Anton Paduánsky, kňaz, učiteľ Cirkvi

Svätý Sviatok: 13. jún * okolo 1195 Lisabon, Portugalsko † 13. jún 1231 Arcella, dnes časť mesta Padova, Taliansko Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele proti nepriateľom (lat.) Atribúty: Dieťa Ježiš, ľalia, ryba, osol, monštrancia, hostia, plameň Patrón chudobných, sociálnych pracovníkov,...
10.06.2024 10:00

Barnabáš, apoštol

Svätý Sviatok: 11. jún * Cyprus † 61 (?) Salamis, dnes ruiny pri Famaguste, Cyprus Význam mena: syn útechy (hebr.) Atribúty: skala, Matúšovo evanjelium Patrón debnárov, tkáčov; pri sporoch, smútku; pred dažďom, krupobitím Život sv. Barnabáša poznáme len veľmi málo z toho, čo sa píše o ňom v Novom...
27.05.2024 09:09

Rita z Cascie, rehoľníčka, mystička

Svätá Sviatok: 22. máj * okolo 1380 (?) Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko † 22. máj 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko Atribúty: kríž, rana na čele po tŕni, ruža Patrónka mäsiarov; v beznádejných situáciách, v skúškach Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v...
06.05.2024 12:39

Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Sviatok: 10. máj * 6. január 1499 Almodóvar del Campo, Kastília, Španielsko † 10. máj 1569 Montilla pri Cordobe, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón španielskych kňazov Ján z Avily sa narodil v Almodóvare del Campo v južnom Španielsku v bohatej rodine. Otec bol...
06.05.2024 12:33

Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami...

50. výročie kňazskej vysviacky vdp. Ladislava Ostráka - nášho rodáka.

Farníci

Dávame do pozornosti kto, kedy a kde má čistiť alebo upratovať kostol tak nech sa páči. Tu je rozpis. Tak isto môžete nájsť rozpis prvopiatkovej poklony...

Upratovanie kostola


 

 

Anketa

Páči sa vám táto stránka?

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode