Všetko zo života farnosti

Novinky

Slávnostné požehnanie Katolíckeho domu

Dňa 4.5.2024 sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí svätá omša na poďakovanie Pánu Bohu za rekonštrukciu Katolického domu a za požehnanie všetkým dobrodincom. Po svätej omši sa uskutočnil v Katolickom dome obrad požehnania, prehliadka interiéru a pre pozvaných hostí a dobrodincov bola...

Púť detí 2024

Pozývame všetkých eRkárov, koledníkov, Zrnká a všetky deti z farností na Slovensku.  Príďte 11. mája do Rajeckej Lesnej, Levoče, Obišoviec alebo 18. mája do Marianky. Zažijeme radostný deň a budeme spolu znamením nádeje pre tento svet. Téma: 7 radostí Panny Márie Tento rok sa duchovne...

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Pozývame Vás na ustanovenie prírodného areálu na hore Butkov za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva s názvom "Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov". Sobota 18. mája 2024 - deň 104. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Hlavný celebrant vigílie slávnosti zoslania Ducha...

Jarná púť na hore Živčáková

Pozývame Vás na Pútnické miesto Hora Živčáková pri Turzovke. V stredu 8. mája 2024 sa uskutoční Jarná púť na pútnickom mieste Hora Živčáková pri Turzovke.  Slávnostnú sv. omšu o 11:00 hod. bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Utorok 7. mája 2024 18:00 hod. Svätá omša vo Farskom...

PUMIN púť miništrantov

PUMIN - púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého Slovenska.  Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia, patróna miništrantov.  Tento rok sa uskutoční 11. mája. Témou...

Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca

Pozývame na vernisáž výstavy "Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca" Začiatok vernisáže bude 9. apríla 2024 o 16.00 hod. v Diecéznom centre v Žiline. Výstava je sprístupnená verenosti od 10. apríla do 15. mája...

_________________________________________________________

10.06.2022 10:14

Ružencové spoločenstvo - nové ruže

  ruzencove_spolocenstvo_zakopcie (3).pdf (136845) Každá ruža má svojho horliteľa, ktorý je napísaný väčším písmom, každý člen keď bude mať nejaké nezrovnalosti, nech sa obráti na svojho horliteľa. Môžete si každý prečítať stanovy o ružencovom...
16.01.2014 16:24

Rozpis prípravy prvopiatkovej poklony v kostole v Zákopčí

Príprava prvopiatkovej poklony Kristovi  prítomnému v Eucharistii je zverená srdciam  veriacich...
16.01.2014 16:15

Upratovanie kostola pre tých čo nevedia...

Dávame do pozornosti kto, kedy a kde má čistiť alebo upratovať kostol tak nech sa páči. Tu je rozpis. Takisto môžete nájsť rozpis prvopiatkovej poklony: Rozpis prípravy prvopiatkovej poklony v kostole v Zákopčí Čistenie kostola.         MESIAC      ...

Farské oznamy

13.05.2024 08:39

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

7_velkonocna_ne_far_oznamy_Zakopcie_2024.pdf (269125)

Číslo účtu farnosti

12.09.2021 11:49

Číslo účtu farnosti

SK32 0900 0000 0000 5198 0272 Na toto číslo účtu môžete posielať milodary. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: dar

Dôležitý oznam! Rekonštrukcia Katolíckeho domu

 
V našej farnosti sa momentálne rekonštruuje Katolícky dom, z tohto dôvodu nie je možnosť ubytovania.

 

NEDEĽA - EVANJELIUM

13.05.2024 08:41

7. Veľkonočná nedeľa

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26 Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20 R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja. 1 Jn 4, 11-16 Jn 17, 11b-19 Aleluja, aleluja, aleluja.Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán;...

Prečítaj si...

06.05.2024 12:39

Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi

Svätý Sviatok: 10. máj * 6. január 1499 Almodóvar del Campo, Kastília, Španielsko † 10. máj 1569 Montilla pri Cordobe, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Patrón španielskych kňazov Ján z Avily sa narodil v Almodóvare del Campo v južnom Španielsku v bohatej rodine. Otec bol...
06.05.2024 12:33

Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami...
29.04.2024 09:28

Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Svätý Sviatok: 2. máj * okolo 296 Alexandria, Egypt † 2. máj 373 tamtiež Význam mena: nesmrteľný (gr.) Patrón proti bolestiam hlavy Sv. Atanáz sa narodil v Egypte, pravdepodobne v Alexandrii okolo roku 296 v kresťanskej rodine. Na jeho výchovu dbal muž menom Alexander, ktorý sa neskôr stal biskupom...
29.04.2024 09:24

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Svätá Sviatok: 29. apríl * 25. marec 1347 Siena, Taliansko † 29. apríl 1380 Rím, Taliansko Význam mena: čistá (gr.) Atribúty: dominikánsky habit, (horiace) srdce, ruženec, stigmy, kríž Patrónka Európy, zdravotných sestier, farských sekretárok Sv. Katarína sa narodila ako dvadsiate piate dieťa v...
23.04.2024 08:14

Marek, evanjelista

Svätý Sviatok: 25. apríl 1. storočie Význam mena: narodený v marci alebo zasvätený rímskemu bohu Marsovi (lat.) Atribúty: evanjelium, lev Patrón stavbárov, murárov, sklenárov, košikárov, notárov, pisárov; ochranca pred búrkou, krupobitím, patrón dobrého počasia a dobrej úrody Sv. Marek je autorom...
23.04.2024 08:12

Juraj, mučeník

Svätý Sviatok: 23. apríl; na Slovensku sa slávi 24. apríla * 3. stor. Kapadócia, Turecko (?) † okolo 305 Lidda, Izrael (?) Význam mena: roľník (gr.) Patrón rytierov, vojakov Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí tak dávno ako sv. Juraj. Presných historických správ o jeho živote však...

50. výročie kňazskej vysviacky vdp. Ladislava Ostráka - nášho rodáka.

Farníci

Dávame do pozornosti kto, kedy a kde má čistiť alebo upratovať kostol tak nech sa páči. Tu je rozpis. Tak isto môžete nájsť rozpis prvopiatkovej poklony...

Upratovanie kostola


 

 

Anketa

Páči sa vám táto stránka?

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode