Farský úrad

      

Farnosť Zákopčie bola ustanovená v roku 1749 a v roku 1791 
bol v barokovo-klasicistickom slohu postavený súčasný rímsko-
katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa. Kostol sa nachádza v miestnej 
časti Majer. Vo viacerých osadách sa nachádzajú kaplnky a kríže. 
V obci pôsobil farár Ján Haranta, známy básnik katolíckej
moderny. Ďalej tu pôsobil Mgr. Igor Čuntala od roku 2000.

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí

 

Farský úrad Zákopčie

Súčasným správcom farnosti je Mgr.Ing. Karol Vallo.V tesnej blízkosti fary sa
nachádza Dom sv. Alžbety, ktorý plní funkciu opatrovateľského
domu pre starých ľudí. Neďaleko kostola sa nachádza 
zrekonštruovaný Cirkevný dom, ktorý slúži na ubytovanie, 
vzdelávanie a zábavu kresťanskej mládeže a iných
návštevníkov ako aj domácich obyvateľov obce. Prevažne 
v letných mesiacoch je využívaný na tábory.

brozura_farnost.pdf (1696819)

 

Dom sv. Alžbety

Krížová cesta
Zákopecká krížová cesta, vedúca pod vrchom Osobité, začala písať svoje dejiny R.P. 2005 posviackou na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Odvtedy zostupuje do sŕdc tých, ktorí s modlitbou vystupujú až ku kameňu zmŕtvychvstania.

    

 

 

Rozpis prípravy prvopiatkovej poklony v kostole v Zákopčí

Príprava prvopiatkovej poklony Kristovi 
prítomnému v Eucharistii
je zverená srdciam  veriacich od:

 

Mesiac                                    Osada

 

Január                                    Kordišov

Február                                   Matky

Marec                                     Tarabov

Apríl                                        Kľukov

Máj                                          Holých

Jún                                          Matky

Júl                                           Deti a mládež

August                                     Rulcov a Hlinov

September                              Fľašík

Október                                   Deti a mládež

November                               Miništranti

December                               Majer

 

,, Oslavujte Pána, lebo je dobrý...´´(Ž 106,1)

 

Info

Správca farnosti:

vdp. Mgr. Ing. Karol Vallo

 

Adresa:

Rímsko-katolícky farský úrad,

Ústredie 879, 023 11 

 

E-mail: 

rkfuzakopcie7@gmail.com

tel. číslo:

0948 859 731

 

 

 

 

Farníci

Dávame do pozornosti kto, kedy a kde má čistiť alebo upratovať kostol tak nech sa páči. Tu je rozpis. Takisto môžete nájsť rozpis prvopiatkovej poklony...

Upratovanie kostola


 

 

Kontakt

Email - správca webu (správca webu nie je správca farnosti)

strankazakopcie@gmail.com

Vyhľadávanie

Bohoslužby vo farskom kostole  v Zákopčí

  

 

Nedeľa - 7:15,  10:30

Prikázané sviatky - 7:15,  10:30

(v dňoch pracovného pokoja)

 

 

 

 Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodiny pred sv. omšou.

 

Každá zmena bude vopred oznámená vo farských oznamoch. 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus.

 

 

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode