Prečítaj si...

Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť

29.06.2022 08:22
  Odpoveď na Ježišove otázky (Mt 16, 13-19) Príklad sv. Petra a Pavla nech nás inšpirujú k správnym odpovediam. Aj vy máte na čelnom mieste fotografie svojich drahých? Ak nie, určite ste videli, že mnohí ľudia si také miesta, kde často počas dňa pozrú, kladú fotografie najdrahších,...

Najsvätejšie srdce Ježišovo

21.06.2022 07:49
Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii Ježišovej láske, dovoliť, aby si nás získala a cez nás pôsobila, aby...