Ochrana života: Ľudské práva a povinností

Občianske združenie FÓRUM ŽIVOTA a ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. 

pozývajú na 23. ročník medzinárodnej konferencie 

VYBER SI ŽIVOT „OCHRANA ŽIVOTA: ĽUDSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI"

pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie práv počatého dieťaťa

pod záštitou

Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu a Európskej ľudovej strany
Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a
Ambróza Hájnika, primátora Mesta Rajecké Teplice


12. – 13. apríl 2024
Konferenčná sála Mesta Rajecké Teplice

Piatok 12. 4. 2024
15:00-15:45 Registrácia účastníkov

16:00-16:20 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Príhovory čestných hostí konferencie

16:20-17:30 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA DNES – DOMÁCI A MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
16:20-16:45 Evanjelium Vitae – stále aktuálna encyklika Jana Pavla II., J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ (Košice)
16:45-17:10 Téma rezervovaná, Pablo Siegrist Ridruejo (Nadácia Jeromea Lejeunea, Španielsko, viceprezident ONE OF US)
17:10-17:30 Otázky a odpovede

17:30-18:00 Prestávka

18:00-19:00 CENA ANTONA NEUWIRTHA
Slávnostný program

19:00-21:00 Spoločenský večer – priateľské stretnutie za život

Sobota 13. 4. 2024
07:30-08:15 Svätá omša (Farský kostol Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach)

09:00-10:30 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA – ODVEKÉ A NOVŠIE VÝZVY
09:00-09:20 Pohľad biomedicíny a bioetiky, Jozef Glasa (Bratislava)
09:20-09:40 Pohľad morálnej teológie, Ján Viglaš (Bratislava – Badín)
09:40-10:00 Reversion of the regretted pharmacological abortion – UK Experience (Dermot Kearney (UK))
[Reverzia oľutovaného farmakologického potratu – skúsenosť z Veľkej Británie]
10:00-10:30 Otázky a odpovede

10:30-11:00 Prestávka

11:00-12:10 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA – PRÁVO NA ŽIVOT
11:00-11:20 Ochrana práva na život – medzinárodný pohľad, Roger Kiska (Londýn, UK)
11:20-11:40 Ochrana života v prieskumoch verejnej mienky a v mediálnej komunikácii, prof. Terézia Rončáková
11:40-12:10 Otázky a odpovede
12:15-13:30 Prestávka – obed

13:30-15:45 PANELOVÁ DISKUSIA: 25. ROKOV DEKLARÁCIE POČATÉHO DIEŤAŤA (1. 6. 1999 – 1. 6. 2024)

15:45-16:00 UKONČENIE KONFERENCIE (Prijatie záverečného vyhlásenia)

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Registrácia: online formulár + úhrada registračného poplatku

Registračný poplatok: základný 42 €, zľavnený – študenti, dôchodcovia 21 €, zahrňa:

vstupné, konferenčné stravovanie (piatok večer bufetové stoly, sobota obed, občerstvenie v prestávkach), koncert piatok večer, príspevok na organizačné náklady podujatia

Úhrada: do 10. apríla 2024 bankovým prevodom:
číslo účtu: SK61 0900 0000 0004 2287 4576

variabilný symbol: 2224

poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka

Registrácia je platná až po zaplatení registračného poplatku.

 

Ubytovanie: individuálne, informácie o možnostiach ubytovania:
https://rajeckapohoda.sk/
https://www.megaubytovanie.sk/rajecke-teplice

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Zdroj: dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/ochrana-zivota-ludske-prava-a-povinnosti

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode