Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu

 

Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu
 

Milovaní, sme opäť na začiatku pôstneho obdobia a v evanjeliu sme si vypočuli mimoriadne dôležitú udalosť z Ježišovho života. Ježiš, Boží Syn, v nej musí ako každý človek rozlišovať medzi zjednodušenou a falošnou ponukou, ktorú mu predkladá diabol a riešením, ktoré nasleduje hlas Božieho slova. Boží protivník vťahuje Ježiša, aby si prezeral túto ponuku. Ukazuje mu všetky kráľovstvá a Ježiš si ich pozrie a rozlišuje. To isté sa zopakuje aj v ďalšom kroku, kedy ho diabol vedie do Jeruzalema a dokonca ho privedie na vrchol chrámu. Ježiš ide, opäť rozlišuje a vie, že táto cesta na vrchol chrámu nenesie v sebe požehnanie. Po týchto opakovaných ponukách Ježiš rozhodne odmieta prvoplánové riešenie, ktoré sa javí ako jednoduché a príťažlivé, no pritom skrýva v sebe zavrhnutie všetkého krásneho, čo v sebe nesie život s Bohom.

Ježiš však neostáva iba v postoji odmietnutia ľahkej cesty, ponúknutej diablom, ale zároveň sa rozhodne postaví za inú cestu, ktorá je plnením Božej vôle. Ježišove odpovede: ,,Nielen z chleba žije človek" (Lk 4,4) a ,,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť" (Lk 4, 8) nesú v sebe víziu, ktorá človeka vedie k plnosti života s Bohom. Tento postoj si Ježiš aj vo víre pokušení zachováva v sile a moci Ducha Svätého. Tak znela kľúčová správa na začiatku dnešného evanjelia: „Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého” (Lk 4,1).

Ježišov príklad v dnešnom evanjeliu zároveň rozpráva aj skúsenosť každého z nás. Celý život sme v procese rozlišovania a hľadania. Evanjelium nás povzbudzuje byť nádobami, naplnenými Duchom Svätým, s pomocou ktorého budeme odmietať pohodlné riešenia a ľahko schodné cesty. Zároveň nám pomáha hľadať nové riešenia, nové cesty, na ktorých sa stretneme s láskou Nebeského Otca. Naša budúcnosť sa rodí v prítomnom okamihu, kedy si pre svoj život vyberáme cestu.

Ako pastier tejto diecézy si uvedomujem náročnosť rozlišovania a hľadania správnej cesty v súčasnej dobe. Uplynulé dva roky nám ukázali, ako sa osobný aj spoločenský život môže zrazu mimoriadne skomplikovať. A dramatické udalosti uplynulých dní sú dôkazom, ako diabol, ktorý chce klamať, rozdeľovať a ničiť,, sa stále novým spôsobom pokúša oslepiť človeka, aby nedokázal vidieť Božiu cestu.

Pred tromi rokmi na začiatku pôstneho obdobia som vás pozval k spoločnej pôstnej reflexii, do ktorej sa mnohí z vás zapojili nielen v hojnom počte, ale aj s veľkou otvorenosťou a angažovanosťou. Vyjadrili ste mnoho podnetov, ktorými sa pastoračná rada našej diecézy dodnes pozorne zaoberá a postupne sa z nich rodia rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú vo svetle Ducha Svätého kráčať tu a teraz po Božej ceste.

Mnohí uvažujete o myšlienke, ako predstaviť Krista vašim blízkym, známym. Máte ideu, ale neviete, ako začať, ako postupovať, na koho sa obrátiť. V tomto smere chce byť diecéza blízko vás a prostredníctvom Pastoračného fondu s názvom KROK vám znova ponúknuť možnosti realizácie vašich nápadov a myšlienok. Jednotlivé písmená tohto názvu znamenajú Kreativita, Radosť, Odvaha a Krása. Nesú v sebe pozvanie na kreatívnu, radostnú a odvážnu cestu budovania krásy evanjeliového života.

Prostredníctvom Pastoračného fondu KROK chce diecéza poskytnúť prostriedky na každé dobré dielo. Pastoračný fond je zároveň pozvaním pre všetkých, ktorí cítia v srdci túžbu podporiť dobrú myšlienku aj poskytnutím finančného daru. Fond pred časom začal túto svoju úlohu napĺňať – aj vďaka štedrosti darcov – vyhlásením prvého kola projektovej súťaže, v ktorej sa cez vašu otvorenosť Duchu Svätému zrodili vzácne pastoračné diela vo väčšine našich farností.

Nechceme však, aby sa život tohto fondu obmedzil iba na jednoduchú bankovú transakciu, ale aby sme ho podporili aj svojimi modlitbami, či formou šírenia a odporúčania. Iba tak bude mať naše spoločné dielo zmysel a nevyprázdni sa jeho duchovný rozmer. Ak sa cítite byť oslovení v srdci k napísaniu projektu, urobte tak v spoločenstve s miestnym kňazom, bratmi a sestrami a zažime skúsenosť Ducha Svätého, ktorý nás povedie. Som si istý, že aj potreby bratov a sestier utekajúcich aj na naše územie pred nezmyselnou vojnou, môžu byť vyjadrením toho, čo Duch hovorí cirkvám. Aj tej našej diecéznej, práve v týchto časoch.

Som preto naplnený vďačnosťou, že dnes otvárame, hoci v mimoriadnych okolnostiach, druhý ročník projektovej súťaže, ktorá môže byť pre nás všetkých novou príležitosťou žiť našu vieru v plnosti Ducha práve v čase, keď stojíme pred výzvou vysporiadať sa s okolnosťami, o ktorých sme dúfali, že už nebudú môcť vstúpiť do života našej spoločnosti. Práve ony ukazujú, aké dôležité je neustále čerpať silu a múdrosť z Ježišovho evanjelia, aby sme mohli byť kreatívni, radostní, odvážni a túžiaci po kráse Božieho diela aj vtedy, keď nás chce diabol oklamať strachom, alebo zasiať do našich sŕdc nedôveru, hnev či dokonca nenávisť. Každý z nás je dnes pozvaný opäť sa zamyslieť nad tým; čo môžem urobiť, aby moja odpoveď vo víre pokušení bola rozhodná a múdra a aby som si zvolil Božiu cestu.

Takto môžeme mať skutočnú účasť aj na aktuálnej výzve celej cirkvi k synodálnemu kráčaniu, ku ktorému nás pozval pápež František: „Všetci sa musíme navzájom počúvať. Nejde len o zbieranie názorov, ale o počúvanie Ducha Svätého. Slovo „synoda" znamená spoločné kráčanie a obsahuje všetko, čo potrebujeme pochopiť. Spoločným kráčaním sa utvára skutočné spoločenstvo."

Milovaní bratia a sestry, niekedy nie je jednoduché sa zastaviť vo víre povinností alebo pokušení. Nie je ani ľahké nájsť správny spôsob, ako vstúpiť do dialógu. Dnes vám ponúkam jeden z možných spôsobov. Keď prídete domov, stretnite sa ako rodina alebo pozvite k sebe inú rodinu a pomodlite sa spolu o múdrosť pripraviť malý projekt, ktorý by pomohol vašej farnosti byť ešte o trochu viac živým, na ľudskú biedu pozorným a ohlasujúcim spoločenstvom. Ak sa chcete inšpirovať pripojte sa dnes večer (nedeľa, 6. marca 2022) z domu na online stretnutie, ktoré pripravil pastoračný fond KROK. Budeme sa na ňom spoločne modliť za pokoj a mier na Ukrajine i všade vo svete a tiež uvažovať, ako byť pozorní a otvorení na výzvy Ducha Svätého a prakticky prejaviť svoju vieru. Všetko potrebné k tomu nájdete na stránke www.cestaobnovy.sk
a tiež na našej diecéznej stránke www.dcza.sk

Sv. apoštol Pavol nám dnes v liste Rimanom pripomenul: Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený." Toto je naša viera, toto je viera cirkvi, ktorú si chceme prehĺbiť a posilniť v začínajúcom pôstnom období. Nech nás Boží Duch vedie a posilňuje v tomto úsilí.

Žehnám každému z vás v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.

 

X Tomáš Galis

žilinský biskup

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode