PUMIN púť miništrantov

PUMIN - púť miništrantov je podujatie, na ktoré sú pozvaní miništranti, ich rodinní príslušníci a kamaráti z celého Slovenska. 

Prebieha v Národnej svätyni v Šaštíne na druhú májovú sobotu, po sviatku sv. Dominika Savia, patróna miništrantov. 

Tento rok sa uskutoční 11. mája. Témou stretnutia je: Miništrantský COMEBACK k radosti

 

Program miništrantskej púte:

08:45 - registrácia účastníkov

09:30 - začiatok púte na nádvorí kláštora

09:50 - príhovor saleziána Jozefa Luscoňa pre mladších v bazilike + veľkohra skupín v okolí baziliky

           4 inšpiratívne workshopy od zaujímavých hostí pre teenegerov

12:00 - Svätá omša v bazilike (možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia)

13:00 - Obed pri oratku

14:00 - Turnaje vo futbale a floorbale  / súťaže pre jednotlivcov aj dvojice

16:30 - krátka Eucharistická poklona

16:50 - záver

 

Viac informácií a registráciu na PUMIN nájdete na stránke www.ministranti.sk


 

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode