Púť do Šaštína

Dňa 14.6.2014 ste srdečne pozvaní pozdraviť našu nebeskú Matku, ktorú si uctievame ako Sedembolestnú, v jej najvlastnejšom chráme na Slovensku, v
Šaštíne.I keď v týchto časoch chýba peší rozmer pútí, ktorý jednoznačne napomáha človeku uvedomiť si svoju krehkosť a oddanosť Bohu, predsa nie je možné ísť bez otvoreného a úprimného srdca. Kto chce vzdať takýmto spôsobom hold Žene, ktorá priviedla na svet Božieho Syna a nielen pod krížom spolu s Ním trpela, môže sa prihlásiť vo vestibule kostola. Odchod autobusu je naplánovaný na 6.45, aby sme prišli načas na sv. omšu, ktorá bude o 10. 30. Bližší program sa dozviete vo farských oznamoch. Cena za dopravu je 10 eur na osobu pri plne obsadenom 50 miestnom autobuse. V roku Sedembolestnej Panny Márie sa  Matka teší na stretnutie so svojimi deťmi...

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode