Univerzita tretieho veku

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov

(pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).


Písomné prihlášky je možné zaslať do 8.9.2023 na adresu: 

Katolícka univerzita UTV
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok 

a do 30.9.2023 na adresu: 

Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

 

Zdroj: dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/univerzita-tretieho-veku

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode