Upozornenie: Seniori pozor!

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci upozorňuje na nárast trestnej činnosti krádeží a podvodov na senioroch.

Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

V poslednom období páchateľ /páchatelia/ telefonický kontaktujú na pevnej linke seniora, spravidla ženu, s utajených  telefónnych čísel a tejto sa najskôr osoba s neznámym ženským hlasom predstaví ako zamestnankyňa elektrárni, pošty prípadne inej inštitúcie alebo banky s tým, že jej nesie vyúčtovanie za elektrinu, nejakú zásielku alebo balík a aby čakala doma aby jej to mohli doručiť. Vzápätí nato jej zavolá osoba s neznámym mužským hlasom, ktorá sa v telefonickom hovore vydáva za príslušníka polície a poškodenej uvedie, že je v ohrození a že ju chcú okradnúť, pričom tiež u poškodenej zisťuje či má doma nejaké peniaze, zlato alebo iné cennosti. V prípade, že toto poškodená potvrdí žiada aby tieto cennosti a finančnú hotovosť vyhodila z okna alebo s balkóna a aby sa schovala v zadnej miestnosti bytu pokiaľ k nej nepríde polícia.

POLICAJNÝ ZBOR ODPORÚČA RIADIŤ SA NASLEDOVNÝMI RADAMI

  • Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho príbuzného, lekára, policajta alebo vyšetrovateľa, či inú osobu a žiada od vás peniaze na rôzne účely!
  • Nikomu nehovorte do telefónu koľko peňazí máte doma alebo v banke!
  • Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto žiada peniaze, ihneď ukončite hovor!
  • Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu, ktorý vám do telefónu rozpráva!
  • Ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného alebo volá v jeho mene, obratom si u príbuzných overte informácie, ktoré vám uviedol v telefóne!
  • Volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôverujete a povedzte im, aký ste mali telefonát a poraďte sa s nimi!

V prípade, že vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

Páchatelia tejto trestnej činnosti si úmyselne tipujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí a nepozorní.

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode