Spytovanie svedomia pre najmenších

 
Najskôr:
 
Kedy som sa spovedal naposledy?
Nezamlčal som dajaký ťažký hriech? 
Nezabudol som vyznať ťažký hriech?
Polepšil som sa od poslednej spovede? V čom? 
 
Doma:
 
Poslúchal som rodičov? Neodvrával som im, nehneval som ich, neklamal som ich? 
Nehádal som sa a nebil so súrodencami? 
Nebol som neochotný a neúctivý k ostatným(k starým rodičom, susedom, kamarátom)?
Modlil som sa ráno i večer?
 
V kostole:
 
Bol som v nedeľu a v prikázaný sviatok na svätej omši? 
Sledujem ju pozorne?
Nevyrušujem iných?
Viem, že môj priateľ Ježiš ma čaká vo svätej hostii?
 
V škole:
 
Dávam pozor na vyučovaní?
Poslúcham učiteľov a vychovávateľov? 
Pripravujem sa svedomito a zodpovedne na vyučovanie?
Uvedomujem si, že škola je mojou prácou?
 
Mimo domu:
 
Aký som bol voči kamarátom? 
Nenadávam im, nebijem sa s nimi, neklamem ich pri hre?
Nekradol som?
Hovorím vždy pravdu? 
Nehnevám sa na iných?
Netrápil som zvieratá?
Nenávadzal som niekoho na zlé? 
 
Keď som sám:
 
Neškodil som si na zdraví?
Nebol som maškrtný?
Uvedomujem si, že moje telo je Boží chrám?
Mám k nemu úctu?
Nerobil som necudné veci sám alebo aj s inými?
Nepozeral som, nečítal alebo nerozprával o veciach, ktoré sú nemravné a neslušné?
 
Predsavzatie:  V čom sa chcem zlepšiť?
 
 

 

Zdroj: JKS

farnostzakopcie© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode